EOD - Opiniowanie

Opiniowanie dotyczy rekomendacji (a nie decyzji). Stąd nawet, jeżeli jedna osoba wyraziła negatywną opinię, nie oznacza to przerwania procesu.