EOD - Przekazanie do opracowania

Przekazanie dokumentów do opracowania przez różne działy w systemie do elektronicznego obiegu dokumentów.