EDO - Repozytorium

Przykładowa lista dokumentów z możliwością grupowania względem rodzajów dokumentów. Każdy rodzaj dokumentu to osobny obieg z innymi krokami oraz osobami uczestniczącymi w procesie.