Skip to content

Komparycja umowy – co powinno się w niej znaleźć?

Niemal każdy biznes opiera się na zawieraniu umów. Sposób sporządzenia umowy i zapisy w niej zawarte często decydują o powodzeniu współpracy oraz ułatwiają realizację przedmiotu umowy. Staranie przygotowana umowa jest również pomocna w momencie występowania sporów między stronami.

O tym, co powinna zawierać treść umowy, napiszemy dokładniej już wkrótce – dziś skupimy się na jej wstępnej części, czyli komparycji. Jakie zapisy powinny znaleźć się w komparycji każdej umowy?

Sedno komparycji, czyli kto z kim

Warunkiem sporządzenia zgodnej z prawem umowy jest precyzyjne określenie stron, między którymi dana umowa jest zawierana. Właściwe określenie stron jest niezwykle istotne, by zapisy w niej zawarte były ważne pod kątem prawnym i formalnym. Za niedopełnienie obowiązku określenia stron lub niepełne ich oznaczenie grozi kara grzywny w wysokości od 500 zł.

Jakie dane stron powinny znaleźć się w komparycji umowy? Wszystko zależy od tego, z kim umowa jest zawierana. Najczęściej biznesowe umowy podpisywane są ze spółkami kapitałowymi, przedsiębiorcami prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą, spółkami cywilnymi oraz spółkami osobowymi i to na tych przykładach dziś się skupimy.

Spółka osobowa i kapitałowa

W przypadku spółki osobowej i kapitałowej w komparycji umowy określona powinna być:

 • nazwa firmy z jej formą prawną,
 • siedziba i adres,
 • numer KRS i określenie sądu, w którym spółka została zarejestrowana,
 • NIP,
 • wysokość kapitału zakładowego.

Spółka cywilna

Komparycja umowy zawieranej ze spółką cywilną musi zawierać:

 • dane wszystkich wspólników spółki (imię, nazwisko, nazwa działalności, adres, NIP – tak jak w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej)
 • oraz określenie, że każdy z nich działa jako wspólnik spółki cywilnej (tu należy wymienić jej nazwę, siedzibę i NIP).

Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą

W przypadku sporządzania umowy z przedsiębiorcą prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą, w jej komparycji powinniśmy zawrzeć imię, pełną nazwę firmy, adres oraz NIP.

Przykładowo: Waldemar Kowalski prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą: Okna i Drzwi Waldemar Kowalski z siedzibą w (tu należy podać adres), NIP: (numer NIP).

Co jeszcze powinno znaleźć się w komparycji umowy?

 • Numer umowy – warto precyzyjnie oznaczyć umowę i nadać jej unikalny, niepowtarzalny numer, by później łatwiej było ją odszukać.
 • Data podpisania umowy.
 • Data wejścia w życie zapisów z umowy – może być równoznaczna z dniem podpisania, ale umowa może obowiązywać również np. od pierwszego dnia miesiąca.

Co dodatkowo warto umieścić na pierwszej stronie umowy?

Przywykliśmy do tego, że ręczne podpisy składamy zwykle na ostatniej stronie umowy, po zaparafowaniu każdej z jej stron. W przypadku podpisów elektronicznych taki zabieg nie jest konieczny – złożenie e-podpisu na umowie w formie elektronicznej dotyczy całej treści dokumentu, niezależnie od tego, w którym miejscu podpis został złożony.

Warto zatem rozważyć umieszczenie miejsca na podpis elektroniczny na pierwszej stronie dokumentu. Dlaczego? Po pierwsze podpisy będą widoczne już po kliknięciu w podgląd dokumentu, co w razie potrzeby ułatwia odszukanie właściwej wersji, jeśli masz ich kilka w swoich plikach. Po drugie, jeśli treść umowy będzie modyfikowana np. w procesie negocjacji, nie wpłynie to na aspekt wizualny i nie sprawi, że dokument przestanie być przejrzysty – podpisy i najważniejsze informacje dotyczące umowy nadal będą na pierwszej stronie, niezależnie od ilości dopisanego do treści umowy tekstu.

Wiesz już, co powinno znaleźć się w komparycji umowy. Warto również pamiętać nie tylko o zawarciu wszystkich niezbędnych elementów, ale również o tym, by zadbać o sposób ich prezentacji. Znacznie czytelniejsza niż sam tekst będzie np. forma tabelki, którą łatwiej przeskanować wzrokiem i szybko odnaleźć potrzebne informacje.

Komparycja umowy w pigułce – nasze rekomendacje

 • Umieść dane firm w formie tabelki.
 • Nie zapomnij o numerze umowy.
 • W komparycji zawrzyj daty obowiązywania umowy i okres wypowiedzenia.
 • W przypadku podpisywania przy pomocy platformy do podpisu elektronicznego DocuSign®, umieść podpisy na pierwszej stronie. W podpisach elektronicznych nie musisz parafować wszystkich stron. Podpis pieczętuje cały dokument, a gdy jest na pierwszej stronie, już po otwarciu dokumentu (PDF) widzisz, czy masz do czynienia z podpisanym dokumentem.
 • W przypadku pracy na platformie Autenti® nie trzeba wybierać miejsc na podpisy – znajdują się one zawsze na ostatniej stronie.

10-minutowa rozmowa

Zachęcamy do sprawdzenia całej zawartości bloga i poszukania inspiracji. 

Jeżeli jednak chcesz skrócić czas swoich poszukiwań, odezwij się bezpośrednio do nas. Przedstawimy Ci wszystkie opcje, określimy wymagany budżet i zaplanujemy dalsze kroki.

Archiwum