Dokument przygotowywany do przetargu przez kilka osób