Do czego służy obieg dokumentów?

Współpraca wielu osób

Praca na dokumentach wymaga współpracy wielu osób i działania na wielu wersjach pliku. Bez kontroli zadań i odpowiednich narzędzi, powstaje chaos, a proces utyka na etapie opiniowania i akceptacji. Opóźnienia w procesowaniu umów mogą kosztować firmę nawet do 9% całkowitej wartości kontraktu (źródło: IACCM).

Automatyzacja zadań

Hatiroo® udostępnia narzędzia do pracy zespołowej (Office 365), automatyzuje powtarzalne zadania (np. przypomnienia) oraz kontroluje proces i podpowiada kolejne kroki do wykonania. Najczęściej samo wdrożenie systemu klasy EOD zwiększa wydajność pracy aż o 41% (źródło: AIIM).

Pełna kontrola nad procesem

Hatiroo® umożliwia zachowanie pełnej kontroli nad procesem obiegu dokumentów, pozwala ustalić kolejność akceptacji i opiniowania oraz zautomatyzować wszystkie zadania. 

Macierz akceptacji

Administrator może określić dowolnie dużą listę i kolejność osób uczestniczących w procesach przygotowania dokumentów, opiniowania, akceptacji i negocjacji.

Określenie typowych zadań

Administrator może określić automatyzację zadań, wytyczne do nich i powiadomienia do każdego rodzaju dokumentu, np. kiedy kończy się umowa.

Opis i wzory dokumentów

Administrator może określić pola formularza, który opisuje każdy rodzaj dokumentu. Tam, gdzie to jest potrzebne (np. umowy handlowe), administrator określa wzory dokumentów dostępne dla inicjatora.

Dlaczego procesowanie dokumentów z Hatiroo®
jest łatwiejsze ?