Akceptacja

występuje niemal w każdym obiegu

Zadania dla inicjatora (właściciela dokumentu):​

  • prześlij dokumenty do akceptacji wielu osobom z różnych działów,
  • określ kolejność akceptacji i terminy realizacji zadań,
  • pilnuj terminów realizacji.

Zadania dla akceptującego:​

  • wydaj swoją decyzję: akceptuję lub odrzucam,
  • jeżeli Twoja decyzja jest negatywna, dodaj komentarze do dokumentów,
  • jeżeli to konieczne, prześlij dokumenty do innej osoby i wstrzymaj się z akceptacją do czasu wydania decyzji przez tę osobę,
  • odeślij dokumenty do inicjatora.

Zalecany sposób pracy:​

  • w tym kroku oczekuj konkretnej decyzji – w przypadku negatywnej decyzji, proces trafia z powrotem do inicjatora,
  • prześlij link udostępniania przez e‑mail (wykorzystaj Teams, SharePoint lub Google Workspace) – dzięki temu dostaniesz komentarze bezpośrednio w dokumencie i nie będziesz musiał scalać później zmian,
  • określ terminy realizacji i przypominaj o konieczności realizacji zadań.

EOD - Akceptacja
Przykładowa akceptacja


System obiegu dokumentów – co wybrać?

Kliknij, by sprawdzić, jakie cechy powinien mieć dobry system do EOD w zakresie akceptacji dokumentów.