EOD - Akceptacja

Zakończona akceptacja. Zwróć uwagę na kolejność akceptacji, decyzje oraz angażowanie innych osób w trakcie akceptacji.