EOD - Podpis elektroniczny

Przykładowe podpisy elektroniczne na dokumencie: podpis zaawansowany z SMS oraz podpis kwalifikowany z certyfikatem Certum SimplySign