Głosowanie

m.in. w uchwałach zarządu lub rad nadzorczych

Zadania dla inicjatora (właściciela dokumentu):​
  • przygotuj projekty uchwał do głosowania,
  • pamiętaj, że do każdej uchwały odbywa się osobne głosowanie,
  • upewnij się, czy głosowanie ma być jawne (wiemy, kto i jak głosował), czy niejawne (znamy tylko wynik głosowania).
Zadania dla głosującego:​
  • zagłosuj w terminie posiedzenia zarządu lub rady nadzorczej, system odnotuje datę oddania głosu,
  • analogicznie: jeżeli stosujesz podpis elektroniczny, na liście obecności będzie widoczna data podpisania listy obecności (nie możesz podpisać jej z datą wsteczną!).
Zalecany sposób pracy:​
  • skorzystaj z takiego systemu do zarządzania dokumentami, który umożliwia składanie podpisu na urządzeniach mobilnych, z każdego miejsca na całym świecie – to szczególnie istotne, ponieważ wielu członków zarządu pracuje z telefonu lub tabletu, a nie z komputera,
  • zazwyczaj głosowania odbywają się nad projektami uchwał, natomiast szczegółową treść uchwały dopracowuje się w kolejnym kroku,
  • pamiętaj, że systemy IT zapisują datę oddania głosu i zwykle nie dają możliwości „głosowania z datą wsteczną”.
EOD - Głosowanie
Przykładowe głosowanie nad uchwałą

System obiegu dokumentów - co wybrać?

Kliknij, by sprawdzić, jakie cechy powinien mieć dobry elektroniczny system obiegu dokumentów w zakresie przeprowadzania głosowania.