Opiniowanie

m.in. w umowach zakupowych

Zadania dla inicjatora (właściciela dokumentu):​

  • prześlij dokumenty do weryfikacji wielu osobom z różnych działów,
  • określ terminy realizacji zadań,
  • pilnuj terminów realizacji.
Zadania dla opiniującego:​
  • wydaj swoją opinię (rekomendację),
  • dodaj komentarze do dokumentów,
  • odeślij dokumenty do inicjatora.

Zalecany sposób pracy:​

  • w tym kroku oczekuj tylko rekomendacji, a nie decyzji – nawet w przypadku negatywnej rekomendacji, proces może być kontynuowany,
  • jako zespół pracujcie równocześnie na najbardziej aktualnej wersji dokumentu – w codziennej pracy wykorzystajcie technologię pracy równoczesnej np. Teams, SharePoint, Google Workspace, a wprowadzone zmiany widoczne są dla wszystkich w czasie rzeczywistym,
  • określ terminy realizacji, a tam, gdzie to możliwe pozwalaj na wykonywanie zadań równocześnie,
  • unikaj scalania zmian i wysyłania załączników przez e‑mail.
EOD - Opiniowanie
Przykładowe opiniowanie

System obiegu dokumentów - co wybrać?

Kliknij, by sprawdzić, jakie cechy w zakresie opiniowania dokumentów powinien mieć