Repozytorim

koniec procesu we wszystkich obiegach

Zadania dla inicjatora (właściciela dokumentu):
  Jeżeli dokumenty były podpisywane na papierze:
 • wykonaj skan i zarchiwizuj dokument elektronicznie,
 • zanieś oryginalne dokumenty do pracownika odpowiedzialnego za archiwizowanie (archiwisty),
 • odeślij podpisany egzemplarz do swoich klientów lub kontrahentów.

 • Jeżeli dokumenty były podpisywane elektronicznie:
 • zarchiwizuj dokument elektronicznie.
Zadania dla archiwisty:​
 • zarchiwizuj dokument w odpowiednim miejscu (np. w segregatorze),
 • sprawdź, czy na pewno na dokumencie są wszystkie podpisy i parafki na każdej kartce,
Zalecany sposób pracy:​
 • skorzystaj z takiego systemu, który pozwala zapisać dokumenty w jednym centralnym miejscu oraz umożliwia wyszukiwanie dokumentów,
 • jeżeli to możliwe, pilnuj, aby każdy dokument był zarchiwizowany elektronicznie (skan).
EDO - Repozytorium
Elektroniczne archiwum dokumentów

System obiegu dokumentów - co wybrać?

Kliknij, by sprawdzić, jakie cechy powinien posiadać dobry system do elektronicznego obiegu dokumentów w zakresie bazy dokumentów i elektronicznego repozytorium.