Po co stosować wzory dokumentów?

Unikanie błędów

Obserwujemy, że w firmach, w których brakuje gotowych wzorów dokumentów, inicjator zwykle przygotowuje nową umowę poprzez przerobienie dokumentu podpisanego wcześniej z innym kontrahentem. Taki proces prowadzi do powstawania wielu błędów.

Według badań IACCM koszty błędów to blisko 9% rocznych przychodów.

Skrócenie czasu przygotowania

Samo zastosowanie wzorów dokumentów skraca czas przygotowywania umów o blisko 60% (źródło: Gartner).

Hatiroo® skraca ten czas jeszcze bardziej, bo uzupełnia Wasze wzory o aktualne dane kontrahenta pobrane z rządowej bazy danych.

Proste zarządzanie wzorami firmowych dokumentów

W ramach Hatiroo® każdy pracownik firmy może korzystać z ustandaryzowanych wzorów dokumentów przygotowanych wcześniej przez administratora. Dzięki temu praca przebiega szybciej, a wszystkie dokumenty są spójne i ujednolicone. 

Firmowy
standard

Wasz administrator może zarządzać wieloma wzorami w ramach różnych rodzajów dokumentów, np. umowy z podwykonawcami mają kilka wzorów umów.

Łatwa edycja wzorów

Wasz administrator biznesowy pracuje bezpośrednio z dokumentami Word, Excel i PDF. W każdym czasie może zmienić treść we wzorach dokumentów, bez angażowania IT.

Informacje z rządowych baz danych

Hatiroo® połączone jest z rządowymi bazami danych firm (GUS, VIES) oraz kursów walut NBP.

Wykorzystuj wzory dokumentów i przyspiesz swoją pracę

Edytowalne wersje dokumentów

Inicjator pracuje na dokumentach Word i Excel, do których jest przyzwyczajony. Dokument wygenerowany ze wzoru może być dalej uzupełniany i edytowany.

Wybór wzorów

Hatiroo® podpowiada odpowiednie wzory dokumentów w zależności od rodzaju obiegu (np. umowy handlowe, zamówienia, pełnomocnictwa).

Automatyczne uzupełnianie

Przy generowaniu dokumentu ze wzoru Hatiroo® użyje danych z formularza, które podał inicjator i uzupełni dane w pliku Word. Np. w umowie handlowej Hatiroo® automatycznie uzupełni dane kontrahenta.

Szybkość realizacji

Przygotowanie dokumentów trwa kilka sekund. Inicjator otrzymuje pliki Word z uzupełnionymi danymi i wciąż może je edytować. W plikach Excel uzupełnia tylko liczby. Ponadto zawsze może dodać do Hatiroo® dodatkowe załączniki.

Różne sposoby podpisywania dokumentów

Bez systemu

  • Wzory dokumentów dostępne gdzieś na dyskach sieciowych(dla wtajemniczonych).
  • Bez kontroli jakości i standardów firmowych.
  • Przerabianie „starych” umów.

Z systemem Hatiroo®

  • Wzory dokumentów dostępne do wyboru i pogrupowane w zależności od rodzaju dokumentu (np. umowa handlowa, umowa z pracownikiem).
  • Hatiroo® w odpowiednich momentach wymusza użycie firmowych wzorów.
  • Hatiroo® generuje umowę i automatycznie ją uzupełnia aktualnymi danymi kontrahenta.

Z innym systemem

  • Wzory dokumentów opierają się na plikach PDF.
  • Można uzupełnić tylko wskazane miejsca w dokumencie.
  • Brakuje integracji z rządowymi bazami danych.

Chcesz przetestować Hatiroo®?

Konsultacja

Oddzwonimy

Zostaw swoje dane kontaktowe. Odpiszemy na wiadomość mailową lub oddzwonimy i w krótkiej, 10‑minutowej rozmowie telefonicznej dopytamy o Twoje potrzeby oraz zaplanujemy dalsze działania.